Category Archives: Slider

Tugevvoolutööd

Tugevvooluga seonduvad tööd

Elektrikilpidega seonduv. Kaitsmed, releed. Kaabeldus. Pistikud, lülitid. Valgustid. Maanduspaigaldis, piksekaitse. Ajutine elektripaigaldis.

Nõrkvoolutööd

Nõrkvooluga seonduvad tööd

Valvesüsteemid. Sidevõrgud. Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS). Läbipääsusüsteemid

elektritööd

Siseelektritööd

Majasisesed tööd

Uued elektrijuhtmed. Elektrikilpide ja -arvestite paigaldamine ning ümberpaigaldamine. Pistikupesade, lülitite ja valgustite paigaldamine ning väljavahetamine. Liikumisandurite paigaldamine valgustitele. Elektriseadmete ühendamine.