Enim elektriõnnetusi juhtub olmeoludes ning on seotud väikelastega

Tehnilise Järelevalve Amet on teinud kokkuvõtte 2014. aasta 8 esimese kuuga toimunud elektriga seotud õnnetusjuhtumitest, millest selgub, et 92% õnnetustes toimus olmeoludes ehk kodus või selle lähiümbruses. Ülejäänud 8% juhtudest olid tööõnnetused ning seotud peamiselt töödega alajaamades ja õhuliinidel.

Vanusegruppide lõikes toimus 2014. aasta 8 kuuga enim õnnetusi väikelastega (30%). Teistes vanusegruppides jaotus õnnetuste arv ühtlasemalt (8-13% õnnetuste arvust). Üheks tüüpilisemaks õnnetuseks on olnud juhtumid väikelastega, kus laps on pistnud erinevaid esemeid pistikupesade kontaktidesse. Lisaks olid sagedased õnnetused erinevates vanusegruppides inimestega niisketes ruumides, remonditöödel, elektriseadmete kasutamisel, alajaama omavolilisel sisenemisel ja õhuliini kaitsevööndi nõuete rikkumisel.

Tehnilise Järelevalve Amet paneb inimestele südamele, et elektriõnnetuste vältimiseks tuleb tunda ja järgida järgnevaid ohutusnõudeid:
• elektriseadmeid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes;
• nähtava rikkega elektriseadmeid ei tohi kasutada ega jätta laste käeulatusse;
• maja või korteri elektrisüsteemi on soovitav paigaldada rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest;
• kui elektriseadme ohutuse osas tekib kahtlus, tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole, mitte hakata seadet ise parandama;
• elektritöid võivad teha vastava ettevalmistusega elektritööde tegijad;
• lastega tuleb rääkida elektriga seotud ohtudest, sealhulgas elektriliinide ja alajaamadega seotud ohtudest. Samuti tuleb õpetada lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma;
• tööõnnetuste vältimiseks tuleb kõigil asjasse puutuvatel osapooltel kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest.